Ngā Waiata o Ngai Tāmanuhiri


 

Haka Pohiri

Ka Titiro Atu Au

E Huri Ngā Mata

Te Haki

Haramai a Paoa

Ko Te Huauri

E Tū Tāmanuhiri

Ka Rere

Rere Nei Te Reo

Anei Mātou

 

 

Pinepine Te Kura

 

 

Pō Pō

 

 

Haka Pohiri

 

 

Tēnā I whiua!

E rongo nei ngā kohimuhimu
Mai i Mihimarino ke Te Kurī
Mai i Whā-korekore-te-kai ki Mātiti
Mai i Tawatapu ki Kaitoki e!

He tira haramai, he tira haramai!

He taiwhakarunga, he taiwhakararo
He mana whakaeke nei
Ki runga ki a Tāmanuhiri e!

Haramai rā ki te pōhiri o Te Huauri
Haramai rā ki Te Muriwai e

Me ruku koe i ngā takutai moana

Ki rongo mai koe
I ngā paru Tūranganui-ā-Kiwa
Kei ngaua koe i ngā niho
Ngā niho o Moremore e
Ka tika rā, ka tika rā

Haere mai! Haere mai!

Haere mai! Haere mai!

Aue, ki taku hui – Hi!

 

This haka pohiri was composed by Wi Tamihana Pohatu for the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings held in Muriwai, April 1-5, 2002.  The words were inspired by kōrero from the late Tiopira Pohatu who referenced Ngai Tāmanuhiri urupa.  Kupu were also borrowed from a Ngai Tāmanuhiri pohiri used in 1901 for the opening of the new whare karakia.  The haka pohiri also challenges and cautions those who may use the waters in and around Muriwai lest their intentions provoke out kaitieki, Moremore.

Back to top

 

Ka Titiro Atu Au

 

 

Ka titiro atu au ki te aumoana, ka rongo rā i te hauwaho
Ka titiro ki ngā pari e mā mai rā ki Te Kurī-ā-Paoa
Ki te mana o Rangihaua e…
Ka titiro whakararo ki Te Wherowhero
Te takotoranga, to okiokitanga o te waka Horouta
Ka huri atu  ki Papatewhai ki a Hinehākirirangi
Nāna a Oneroa, nāna a Onepoto
Nāna i tanu tana kete kūmara ki Manawarū e…
Ka tahuri atu au ki Pāporoporo
Ki Taurangakoau, ki Te Akakāhia
Ki Moremore e tieki nei i ngā takutai o Te Muriwai
Ka huri, ka titiro ki Te Matamata, ki Te Waihi ki Te Ihukaukōhea
Ki Ōrongo, ki Te Waiwhero
Ki Te Hou, ki Te Ruakoura, ki Tauporo
Ki Te Umukehe, ki Taikawakawa e …
Ka huri atu au ki Te Pou-ā-Kahutia
Ki Māpere, ki Papa-āīō
Ki Te Waitakahutia, ki Te Kōpua, ki te Takanga-ā-Rīpeka
Ki Ōrī, ki Te Taunga-ā-Tara
Ki Whareongaonga ki a Hinepūariari e…
Ka huri atu au ki Ōpouahi, ki Te Ana-ā-Tamaraukura
Ki Papatiro te wāhi tuku kōrero ki Nukutaurua
Ka huri atu au ki Wharekākaho, ki Te Puna, ki Tikiwhata
Ki Te Waiparapara, ki Paritū e…
Kātahi ka huri, ka rere whakarunga ki Mātiti
Ki te taumata tirotiro o Tāmanuhiri
Nāna nei i whakararu i a Hinenui
“nō muri Te Huauri …”
Ka hoki mai nei ki te kaukainga ki te Muriwai
Ki Tāmanuhiri, ki taku mana e…

This patere was composed by Wi Tamihana Pohatu in 1998 to help our young people retain the intimate knowledge of our coastline to maintain the Ngai Tāmanuhiri tikanga ‘mana whenua, mana moana’. The patere travels the coastline from Koputūtea to Paritu and highlights areas of significance for Ngai Tāmanuhiri.  It was revived for the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings held in Muriwai, April 2002.

Back to top

 

E Huri Ngā Mata

 

 

E huri ngā mata ki Mātiti
Ki te taumata o Tāmanuhiri
Titirangi ki runga
Ko Ngāti Oneone
Nukutaurua ki te tonga
Ko Rongomaiwahine
Whā-korekore-te-kai ki te take
Ko Hinenui
E tieki nei i tana rua kūmara
I tōna putanga whakamuri
Ko te rongo i a Tāmanuhiri
Ka raru mai a Hinenui
Puta mai tana kōrero,
“Taku he ki te huatea
Nō muri te huauri”
Nō muri hoki taku mana e ..i!

This waiata celebrates and highlights the beginnings of the Ngai Tāmanuhiri and tells the story of Tāmanuhiri and Hinenui.  Matiti was where Tāmanuhiri had his pa.  From Matiti you can see Titirangi in the north and south to Nukutaurua.  When looking down to Wha-korekore-te-Kai, one can only imagine what it might have been like for Tāmanuhiri to admire Hinenui from afar.  This waiata was composed by Wi Tamihana Pohatu for the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings in Muriwai, April 2002.

Back to top

 

Te Haki

 

 

E rere nei i taku reo
Waihoki rā taku mana
Ko Te Muriwai kei runga
E kapakapa ake rā
E manaaki nei i ngā iwi
E tieki nei te haukainga
Te matenga o Hamuera
Ka takaia ka whakahoki
Ka kawea mai i te taonga
Ki roto o Te Muriwai
Ko te haki, ko te mauri
O Ngai Tāmanuhiri e …i!

This waiata was inspired by kōrero from Nanny Rose Thompson who talked about the tohunga Hamuera when Te Kooti returned from the Chathams. It highlights the significance of the Muriwai flag for Muriwai people.  This waiata was first composed and performed when Rapihana (Pong) Wyllie passed away in 1995.  It was revived for the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings, April 2002.

Back to top

 

Haramai a Paoa

 

 

Haramai a Paoa
I runga i tōna waka
I a Horouta
Ka pakaru ki Tuaranui-o-Kanawa
Ka haramai ki uta
Ki te rapa haumi
Ki te rapa punake
Ka kitea ko Haumi.
Ka kitea ko Punake
Ki Kaikamakama
Ka miia i tōna mimi
Rere ana Motu
Rere ana Waipaoa
Ko Kopuatutea
Te putanga ki waho
Kia unu mai tōna kurī
E pakia mai rā
E ngā ngaru o te moana
E takoto nei
Ka huri, ka huri te haere a Paoa
Ki te Tairāwhiti!

This waiata was originally adapted from a haka taparahi first performed by the people of Muriwai at Whakato Marae, Manutuke in 1883.  This waiata was researched with the help of kaumatua who pointed out significant areas like Kaikamakama a place on the Motu River.  Other places were researched according to the words of the haka and also the Horouta Waka story as per Ngai Tāmanuhiri traditions.  When the Horouta founded on the sandbar at Te Kurae o Kanawa, Paoa set off to find timber to make repairs.  The punake was found at and refers to Whakapunake.  The haumi was found at and refers to Maungahaumi.  After wananga, Ngai Tāmanuhiri chose to make changes or as we prefer to think, corrections.  Ngai Tāmanuhiri lay claim to this waiata and perform it in their own unique way.

Back to top

 

Ko Te Huauri

 

 

Ko Te Huauri te mana
Ko Tāmanuhiri te tipuna
Ko Hinenui te wahine
Nāna te kōrero
“Taku hē ki te huatea
Nō muri te huauri”

Nō reira e ngā iwi
Mihi mai rā
Ngā uri
Ngai Tāmanuhiri

This waiata was inspired by the plaque in the Maungarongo Dining Room, Muriwai.  The plaque reminds us of our whakatauki uttered by Hinenui and pays tribute to Paeti Wirihana and Ratoura Wirihana.  Many speakers have started making reference to our whakatauki in their kōrero as a way of identifying themselves.  This waiata celebrates being descendants of Tamanuhiri and Hinenui.  It was composed for and first performed at the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings in Muriwai, April 1-5, 2002.

Back to top

 

E Tū Tāmanuhiri

 

 

E tū Tāmanuhiri, maranga
Me aro koe ki te reo karanga
Maranga rā, takatū ake
I kō atu, i kō mai
Kei whea mai koe, Tāmanuhiri e ?

Kia kotahi ke hoe i te waka
Ki te whakanui i ō tātou tīpuna
Nā rātou ngā tohutohu
Ngā kōrero tuku iho
“Mana whenua, mana moana”

Mai Paritū ki Koputūtea
Ngā takutai i takahia e rātou mā
Mā wai rā e whakahē ?
Mā wai rā e whakakore ?
“Mana whenua, mana moana”

This waiata was composed in 2001 by Chiquita (Chicky) Pohatu to support the Ngai Tāmanuhiri tikanga ‘mana whenua, mana moana’ within the fisheries allocation forum.  The words were still appropriate for the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings held in Muriwai, April 2002 and quickly became one of our theme songs during the hearings.

Back to top

 

Ka Rere

 

 

Ka rere taku reo
Ka rere taku mihi
Taku mihi aroha
Ki te iti, ki te rahi
Anei rā ngā uri
O Ngai Tāmanuhiri
E tū whakamihi nei
E tū pakari nei
Ko te Muriwai

E kore nei au
E ngaro noa
He kākano
Mai i Rangiatea
Tēnei anō
Ko te kākano
Ka puawai mai

Te Huauri
Te Huauri
Te Huauri

This waiata was first composed for the children of Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Hou, Napier in 1998.  After a visit to the school by Chicky Pohatu, it was very quickly adopted and claimed by the Muriwai School children who performed it at the Turanganui Primary Schools Māori Culture Festival in 1998. It was also performed at the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings in Muriwai, April 2002.

Composer: Wi Tamihana Pohatu
Tune: I’ll Make Love To You (Boys||Men)

Back to top

 

Rere Nei Te Reo

 

 

Rere nei te reo o Te Huauri e
Ki ngā iwi, ngā reo ngā mana e
Pupuritia mai rā te taonga nui
Te aroha
Kia kaha rā te iwi e

Te ōhako a ngā tīpuna e
A te iwi kua riro ki te pō
Kei tua Te Huauri
I Te Kurī-ā-Paoa e
Tēnā rā te iwi e

This waiata was originally written by Whairiri (Nanny Hopa) Te Hau for the Hinenui Hockey Team and was performed at a hockey tournament in Muriwai.  A new tune was chosen to revamp the waiata in 1985 and was given his approval before he passed away.  Once again, Ngai Tāmanuhiri was able to re-learn it in preparation for the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings in Muriwai, April 2002.

Composer: Wi Tamihana Pohatu
Tune: “Our Day Will Come” by Dorris Day

Back to top

 

Anei Mātou

 

 

Anei mātou ngā mokopuna
A Tāmanuhiri
Nō Te Muriwai
Nō ngā pari e mā mai rā


Nō reira, tēnā rā koutou

E te iwi whānui e
Kia kotahi rā
Tātou katoa
Kia kaha rā

This song was composed for the Muriwai School children and first used in the 1985 Tūranganui-ā-Kiwa Primary Schools Māori Culture Festival.  It has remained a popular song for us in Muriwai and was once again revived for the Ngai Tāmanuhiri Waitangi Tribunal Hearings in Muriwai, April 2002.

Back to top