Our Vision


Ngai Tāmanuhiri 2035

 

Te mana o te iwi kei ōna uri.

Ngai Tāmanuhiri 2035 maps our tribal path beyond the next two decades. It represents the wishes of our people that emerged from many hui over a number of years.

To help articulate the future vision Trustees held a series of hui in 2011and 2012 at Muriwai, Auckland, Wellington and Palmerston North. A consultation document was circulated in December 2011. Cumulatively, the comments and feedback provided answers to a number of questions about the future that have shaped planning set out in this document.

Ngai Tāmanuhiri Claims Settlement Act brought about the full transfer of cash and assets from the Crown to our iwi, to compensate for historical breaches of the Treaty of Waitangi by the government. The redress we received is not a full replacement of all that we lost. But it does provide an economic base to springboard our iwi development for the years ahead.

 

Te kōiti o Tāmanuhiri

Tērā ia e mā mai rā
E pakia mai rā e ngā ngaru o te moana
Ko Te Kurī a Paoa
Kei ngā repo o Te Wherowhero
Ta matau waka a Horouta
Ko Matiti te taumata tirotiro o Tāmanuhiri
Ko Rangiwaho,
Ko Rangitauwhiwhia, ko Kahutia, Ko Tāwehi,
Ko Rangiwaho Matua hoki ngā hapū
Ko Ngai Tāmanuhiri te iwi

 

Te oranga o te iwi kei tutu kei poroporo

Te Whainga Matua Our Mission

 

Puritia kia mau ki tō mātau mana whenua, mana moana, mana tupuna
Hold firm to Ngai Tāmanuhiri mana motuhake

 

Kia kotahi ki te hoe i te waka

Tikanga Our Values

 

Whanaungatanga Our whakapapa connects us to each other and to our whenua, our moana, our universe. He rangatira te katoa
Kōtahitanga Solidarity of identity and purpose
Kaitiekitanga Guardianship and protection of our universe and all phenomena within it
Manaakitanga Attitudes, behaviours and actions that render respect and humility to others
Tohungatanga The pursuit of excellence, proficiency and professionalism
Rangatiratanga Te ihi, te wehi, te mana o Ngai Tamanuhiri – honesty, transparency, self-determination

 

The Next Five Years

 

The Vision for 2035