Ngai Tāmanuhiri


Tērā ia e mā mai rā,

E pakia mai rā e ngā ngaru o te moana,

Ko Te Kurī a Paoa.

Kei ngā repo o Te Wherowhero taku waka a Horouta.

Ko Matiti te taumata tirotiro o Tāmanuhiri.

Ko Ngai Tāmanuhiri te Iwi.

Ko Ngāti Rangiwaho, ko Ngāi Tawehi, ko Ngāti Kahutia, ko Ngāti Rangitauwhiwhia, ko Ngāti Rangiwaho Matua ngā hapū.

Tēna tātau katoa.

Tāmanuhiri is the primary ancestor of our iwi (tribe), Ngai Tāmanuhiri. He was born at Maraetaha and he was a descendant of Paikea and Tahupōtiki. Tāmanuhiri lived around the same time as Rongowhakaata and Kahungunu, the eponymous ancestors of our immediate neighbours and whanaunga (kin tribal groups) known by the same names. Due to our whakapapa we also have close connections to Ngāti Porou and Ngāi Tahu.

There are five hapū (extended kin groups) referred to in the pepehā above that are recognised by Ngai Tāmanuhiri today. However many hapu are referred to in historical records.

Tāmanuhiri first married Rongomaiawhia, then Hinenui, having a large number of children to both wives.  Through a great number of marriages, battles, and alliances, the descendants of Tāmanuhiri secured control over a rohe which, Ngai Tāmanuhiri estate today refers to: ‘mai i Paritū ki Koputūtea’ (stretches along the coast from Koputūtea in the north to Paritū in the south).