Tō Mātau Rohe


Our rohe is located on the east coast of the North Island of New Zealand. Through a great number of marriages, battles, conquests and alliances, the descendants of Tāmanuhiri secured control over a rohe which is described today as: ‘Mai i Paritū ki Koputūtea’ from Paritū (south of Muriwai) to Koputūtea (in the north).

7 Te Kurī a Paoa
1 Koputūtea
4 Te Wherowhero
3 Te Muriwai
6 Piiti Taone
9 Maraetaha
8 Matiti
11 Tawatapu
12 Whareongaonga
10 Te Whare o Rata
 2 Mangapoike/Whakapunake
5 Paritu

 

Kopututea • Te Putanga ki waho

I ōna wā, ko Koputūtea te huinga o ngā awa o Waipaoa me Te Arai. Ko tōna ngutuawa i te raki o te wahapū o Te Wherowhero. Koia te tohu o te rohenga whakateraki o Ngai Tāmanuhiri, ā, koia hoki te tohu whakatetonga o te rohenga o Rongowhakaata.
At one time, Koputūtea was the confluence of the Waipaoa and Te Arai rivers. It flowed into the northern end of Te Wherowhero lagoon, marking the boundary of Ngāi Tāmanuhiri and the neighbouring tribe, Rongowhakaata.

Te Wherowhero • Kei ngā repo o Te Wherowhero taku waka a Horouta

He wāhi motuhake a Te Wherowhero ki a Ngai Tāmanuhiri, ki ngā iwi hoki o Te Tairāwhiti. Koia pū tētahi o ngā kāinga tuatahi o ngā tipuna, koia hoki te okiokinga o te waka o Horouta. E whakaora ana i ēnei rangi, mā te whakatō i ngā tipu e tika ana mō Te Wherowhero.
Te Wherowhero lagoon is of considerable cultural significance to Tāmanuhiri and the tribes of Te Tairāwhiti. It is one of the first settlements of the ancestors and the eventual resting place of the ocean-faring canoe, Horouta. Today, Te Wherowhero is undergoing restoration with the planting of native flora.

Te Kurī a Paoa • Ki a unu mai tōna kurī

E mōhio ana a Aotearoa whānui ki ngā paripari mā, ko‘Young Nick’s Head engari ko Te Kurī a Paoa te tino ingoa ki a Ngai Tāmanuhiri. I whakaingoatia a Paoa mō tana kurī a Whākao. Ka raru a Paoa i te ngaronga o tana kurī. I ōna rā, whakatū ai ngā rangatira i ngā pā tūwatawata ki runga i tēnei kurae. I peneitia rātou te take, he māmā te wahi rā ki te tieki i ngā kāinga i te whakaekenga o ngā hoariri.
Recognised by the rest of New Zealand as ‘Young Nick’s Head’ this iconic headland is known as Te Kurī a Paoa by Ngāi Tāmanuhiri.Te Kurī a Paoa personifies ‘Whākao’ the beloved dog of Paoa, the captain of Horouta waka. Whākao lost his way and caused his master much grief. Successive chiefs established fortified villages or pā along this iconic headland. It provided tribal leaders with a strategic lookout, enabling them to monitor lands, waterways and neighbouring tribal interests or infringements.

Te Muriwai mai Tawhiti

I whakaingoatia mai a Te Muriwai mai Tawhiti e ngā kaumoana o te waka o Horouta kia whakamahara ki Te Muriwai i mahue mai i Hawaiki. Mai i tērā wā, ki tēnei wā, kua noho a Ngai Tāmanuhiri ki Te Muriwai. I heke mai ētahi whānau i Pīti Taone ki Te Muriwai noho ai te take i kaingia e te moana o rātou whenua. I te tau 1912 ka hangaia te whare o ‘Waiari’. I te tau 1916 ka hūnuku Te Poho o Tāmanuhiri i Rō Pā. Ka whakatu hōro ki te taha o te marae hei whakamahara i ngā hoia o te pakanga tuatahi. I kaha a Ngai Tamanuhiri ki te tautoko i ngā hoia o Te Pakanga Tuarua, ā, i whakatū wharekai i te tau 1946. E ora tonu ana te kāinga o Te Muriwai.
Te Muriwai mai Tāwhiti was named by the crew of the Horouta waka, in remembrance of the Muriwai that was left behind in their beloved homeland of Hawaikii. The settlement that was established generations ago, continues on in the village to this day. Families migrated into Muriwai from Piiti Taone, as the ocean reclaimed the land. The whare ‘Waiari’, was built in 1912. This was followed by the World War I Memorial Hall at the heart of Muriwai Marae. In 1916, Te Poho o Tāmanuhiri was relocated from Rō Pā. Along with the memorial to World War II efforts, the dining room was erected in 1946. Today, the heart of Muriwai continues to beat.

Matiti • Ko Matiti te taumata tirotiro o Tāmanuhiri

Ko Matiti te taumata tirotiro o Tāmanuhiri. Kei ngā whenua o Maraetaha, kei te taha hoki o te awa o Maraetaha. Ko Matiti te pā tūwatawata o Tāmanuhiri. Mai i Matiti, mātai te titiro whakateraki ki Turanganui a Kiwa, whakatewhenua ki te uru ki Whakapunake, ā, whakatetonga ki Te Whare o Rata ki Te Mahia hoki.
Matiti is one of the prime mountains or maunga of Ngāi Tāmanuhiri. It stands on the lands and beside the river known as Maraetaha. It was once the primary home, or pā, of the eponymous ancestor, Tāmanuhiri. From this vantage point, Tāmanuhiri had a panoramic view to Turanganui ā Kiwa in the north, inland to Whakapunake, south to Te Whare ō Rata and Te Mahia.

Tawatapu • Bartletts

30 kiromita whakatetonga i Turanganui a Kiwa a Tawatapu. I whakaingoatia mai i te nohotanga a tētahi rangatira ki te taha o te rakau tawa. No reira te ingoa Tawatapu. He kainga noho a Tawatapu i mua i te taenga mai o te pakeha. No muri mai, ka whakanuia a Tom Bartlett he tangata patu wēra, he tangata pākihi, a, ka whakaingoa te wahi nei ko Bartletts. Ka hangaia whare hou, a, i te tau 2012, ka tuwhera te marae o Rangiwaho ki te take o te maunga o Oraki.
Situated 30 kilometres south of Gisborne, Tawatapu takes its name from the Rangatira who rested by the Tawa tree. Thus Tawatapu, the sacred tawa tree. In later years, a tribute was paid to Tom Bartlett, an early whaler and prominent businessman, by naming the area Bartletts. Rebuilt and opened in 2012, Rangiwaho Marae sits at the foot of Oraki Maunga.

Whareongaonga

Ko Tāmaraukura te mataamua o Tāmanuhiri. Ka noho nei hei rangatira mō Whareongaonga i te moetanga ki a Ruakumea, te tamāhine o Tawake-Whakato. Ko Whareongaonga te ingoa o te whanga, te maunga me ngā whenua hoki mai i Te Kopua ki Wharerata.
Tāmaraukura, the oldest son of Tāmanuhiri, became the Chief of the Whareongaonga after marrying Tawake-Whakato’s daughter, Ruakumea. Whareongaonga is the name of the Bay, Maunga and lands of the area between Te Kopua and Wharerata.

Te Whare o Rata

E ai ki ngā kōrero i noho a Rata ki tōna pā ki ngā whenua o Paritu. Ko tōna tikanga, he tino ngahere kei ngā pae maunga o Tāmanuhiri. Ko Wharerata.
Ancestors talk about Rata, who lived at his Pa on the Paritu lands. The significance of Rata is that the great forest on the highlands of Tāmanuhiri became known as Wharerata.

Paritu

Ko Paritū te rohenga whakatetonga o Ngai Tāmanuhiri. E tohu ana te huinga o ngā rohenga i waenga i a Rakaipaaka me Rongomaiwahine. Ko Paritu te tipuna mana nui i ēnei whenua i mua i a Tāmanuhiri.
Paritu is the southern boundary of Ngai Tāmanuhiri. It is also the meeting of boundaries between Rakaipaaka and Rongomaiwahine. Paritu was an ancestor who had considerable mana over these lands and people before the time of Tāmanuhiri.

Tō Mātau Rohe

Tō Mātau Rohe